Wat is MiGuide

MiGuide is een app voor patiënten met diabetes type 2, speciaal gericht op leefstijl en gedragsverandering. Met de app ontvangt de patiënt coaching op het gebied van voeding en beweging. Wat MiGuide uniek maakt is dat de app gekoppeld is aan het Huisartsinformatiesysteem (HIS). Hierdoor kan MiGuide slimme adviezen geven, mede op basis van de gegevens uit het patiëntdossier.

Voordelen

Betere zorg op leefstijl

MiGuide coacht de patiënt en geeft inzicht

Ontlast de POH

Alle adviezen binnen MiGuide zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en richtlijnen. Naast wetenschappelijke literatuur maken we ook gebruik van betrouwbare bronnen zoals bijvoorbeeld Thuisarts, Diabetes Interactief Educatie Programma en de informatie van de Diabetesvereniging Nederland en Nederlandse Diabetes Federatie.

Omdat MiGuide gebruikt maakt van de data uit het medische dossier, en de adviezen gebaseerd zijn op de richtlijnen van het NHG is MiGuide het logische digitale verlengstuk van uw praktijk.

MiGuide biedt de beste begeleiding aan diabetes patiënten. MiGuide wordt een buddy in het realiseren van een gezonde levensstijl, met als doel een duurzame gedragsverandering en minder medicatie.

OOK MET MIGUIDE WERKEN?

Laat dan uw telefoonnummer, e-mailadres en naam achter, via ons contactformulier.

Wij nemen contact met u op.

Vragen en/of support nodig?

Kijk dan op de informatiepagina voor deelnemende praktijken

Wat betekent dat voor u als huisarts

Minder werkdruk

Betere persoonlijke zorg voor patiënten

MiGuide kan ingezet worden als ketenzorg 

Activiteiten als deelnemer

1. Werving van patiënten

Indien u besluit deel te nemen aan de proeftuin van MiGuide ontvangt u van ons een template voor een uitnodiging die u naar uw patiënt kunt sturen. We verwachten dat er gemiddeld 30 patiënten per praktijk meedoen.

Wie komen in aanmerking:
Mensen met diabetes type 2 boven de 18 jaar en in bezit van een smartphone.

Wie gebruikt MiGuide in de huisartspraktijk
Het gebruik van MiGuide ligt grotendeels onder de regie van de praktijkondersteuner/ diabetesverpleegkundige. Zorgverleners met toegang tot het HIS hebben ook toegang tot het zorgverlenersportaal van MiGuide.

2. Informatie bijeenkomst

In de basis kost het werken met de MiGuide app geen extra tijd. MiGuide is namelijk speciaal zo ingericht
dat het aansluit op het bestaande zorgpad. Alleen bij de aanvang is een kleine tijdsinvestering nodig.

We leggen u graag uit wat MiGuide is en hoe de app werkt. We nemen hier 30 minuten voor. Dit kan op locatie bij u in de praktijk of via een skype gesprek.

“MiGuide is de buddy in het realiseren van een gezonde levensstijl, zodat medicatie minder nodig is.”

3. Introductie van MiGuide aan de patiënt

U nodigt uw patiënten uit. Wij zorgen voor de rest: voor alle uitleg en informatie kunt u de patiënt verwijzen naar MiGuide:  info@miguide.nl of www.miguide.nl

Hier kan de patiënt:
De MiGuide app downloaden  -  Een handleiding van de app vinden  -  Vragen stellen over de werking van de app

4. Invullen van de doelstellingen en streefwaarden

Samen met de patiënt vult u in wat de belangrijkste doelstellingen zijn voor de patiënt in zijn diabetesbehandeling. Zo kunt u ervoor zorgen dat de doelen in MiGuide aansluiten op het individuele zorgplan van de patiënt. Daarnaast kunt u samen met de patiënt streefwaarden invullen voor gewicht, HbA1c, bloeddruk en LDL-cholesterol. Dit is alleen nodig bij het allereerste gebruik.

5. Evaluatie progressie op doelstellingen

  • U kunt terugkijken op de progressie van de patiënt periodiek. MiGuide maakt het makkelijker om direct in te gaan op de belangrijkste aandachtspunten in de behandeling
  • Progressie op de doelstellingen. MiGuide geeft een overzicht van de gestelde doelen en hoe het hiermee gaat.
  • Stel: de patiënt wil meer bewegen en gezond eten. U ontvangt dan een rapportage over het verloop van het beweeg- en eetpatroon van de afgelopen periode.
  • Progressie op streefwaarden. In het rapport ziet u een overzicht van hoe de (laboratorium)waarden van de patiënt zich ontwikkelen ten opzichte van de persoonlijke streefwaarden van de patiënt, maar ook ten opzichte van de streefwaarden uit de NHG-Standaarden. Heeft de patiënt thuismetingen uitgevoerd, dan maakt MiGuide een inzichtelijke rapportage met daarin de voor u relevante informatie.

OVERTUIGD? GA OOK MET MIGUIDE WERKEN!

Laat dan uw telefoonnummer, e-mailadres en naam achter, via ons contactformulier. Dan nemen wij contact met u op.

MiGuide wordt ondersteund door

Logo Zilveren Kruis
Logo Provincie Zuid Holland

Medische adviesraad

Niels Chavannes

Professor and head of research public health and primary care

Onno van Schayck

Professor of preventive medicine