Grote broer

Wanneer je van deugdzame dorpsdokter bent afgedwaald naar een broodwinning in de digitale zorg heb je regelmatig wat uit te leggen. Digitaal heeft een imagoprobleem. Dat krijg je van overenthousiast lofzingen op de zegeningen van moderne technologie. Het idee dat een computer of smart phone 24/7 op je let, roept niet bij iedereen warme gevoelens op.
Dat is de schuld van George Orwell.
Sinds de publicatie -in 1949- van zijn toekomstroman Nineteen Eighty-Four heeft het begrip ‘Big Brother is watching you’ een negatieve bijklank. Die van politiestaat en Secret Service. Technologie is kil en koud. Ver weg van de warme, empathische wereld van de zorg.
Gek eigenlijk. Een grote broer die je bij de hand neemt en je helpt een nieuwe wereld te ontdekken; wat is daar mis mee? Ik denk met vertedering terug aan hoe onze jongste dat met zijn grote broer oploste.

Maar je kind wil al snel zélf bepalen waarmee het geholpen wil worden. En door wie. Voor zorggebruikers is dat niet anders. Uit onderzoek blijkt dat negen van de tien mensen met een chronische aandoening zichzelf primair verantwoordelijk voelen voor de dagelijkse omgang met hun ziekte. Zij willen daarbij wél geholpen worden.
Innovaties, zoals de MiGuide App kunnen helpen om dat streven te ondersteunen.
De afgelopen jaren heb ik met veel zorggebruikers gesproken. Tijdens deze gesprekken bleek glashelder dat patiënten graag digitaal gegevens willen delen. Met elkaar en met hun mantelzorgers en zorgverleners. Onder één voorwaarde: zij willen zelf ‘aan de knoppen zitten’ en controle hebben over wie bij hun gegevens kan en wie niet.
Digitale zorg staat nog in de kinderschoenen. Wat zou het mooi zijn als de ‘ervaren’ geneeskunde de nieuwkomer bij de hand neemt en de weg wijst?
Inderdaad, als een grote broer.
Bart Brandenburg, voormalig huisarts, medisch directeur MiGuide